Prskavky 90 cm, 3 ks - PPS9010

Není skladem
cena: 55 Kč (vč. DPH)
cena bez DPH: 45 Kč
Výrobce Highlife
Kód PYROPPS9010
MOC 55 Kč (s DPH)
45 Kč (bez DPH)
kulinářské umění

Pyrotechnika Prskavky 90cm

Délka : 90cm

Čas: cca 180s

Délka prskající hmoty: cca  48cm (14g slože)

Balení obsahuje 3ks

Balení v kartonu: 50/3

Třída nebezpečí: Kategorie F2

ADR zařazení: 1.4G

Názor HIGHLIFE.cz

Prskavky jsou neodmyslitelnou součástí vánočních svátků, jedná se o tyčinku síry s různou příměsí, po zapálení stoupá plamen pomalu vzhůru a vytváří světelné efekty v rozptylu několika centimetrů okolo prskavky. Prskavku lze při hoření držet v ruce, za konec který není potažen sírou.

 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.


Life Style

GrilCentrum Modřany

Modřanská 80, P-4, 143 00

Tel: 775 402 769

Otevírací doba:

  • Po - Pá: 09:00 - 19:00
  • Sobota: 10:00 - 14:00

 

GrilCentrum WEBER Harfa

Ocelářská 3, P-9, 190 00

Tel: 602 308 830

Servis: 734 242 081

Otevírací doba:

  • Po - Pá: 09:00 - 19:00
  • Sobota: 10:00 - 14:00

 

 

Obrázek